Plán akcií

Žena a hormóny
Termín: 26. – 27.10.2018
Miesto: Hotel Patria, Štrbské pleso
Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Web: www.gynendo2018.sk

Kontakt

Slovenská spoločnosť pre endokrinológiu, menopauzu a andropauzu - SSEMA

Vlčkova 20, 811 05 Bratislava

Email: ssema.info@gmail.com

Členstvo

Prezident SSEMA
Prof. MUDr. Miroslav Borovský , CSc.
Viceprezident
Prof. MUDr. Juraj Payer , PhD., FRCP
Tajomník
MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
Člen výboru
MUDr. Zuzana Petrovičová
Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
Koordinátor
MUC. Rebeka Ožvoldová

SSEMA

Slovenská spoločnosť pre endokrinológiu menopauzu a andropauzu

Slovenská spoločnosť pre endokrinológiu, menopauzu a andropauzu je občianskym združením, ktorého cieľom sú otázky zmien ľudského organizmu spôsobené starnutím. V priebehu života dochádza v tele človeka k zmenám pohlavných hormónov a ich pokles spôsobí zmeny v organizme. Týmto fyziologickým procesom sú vystavené nielen ženy, ale aj muži. SSEMA si kladie za úlohu podporovať vzdelávanie na Slovensku v oblasti zdravia mužov a žien v čase starnutia a zvýšiť tak kvalitu života oboch pohlaví a zároveň prispieť k prevencii ochorení vyššieho veku.